Biuro Realizacji Inwestycji

FRONTON


Nasza pracownia architektoniczna zajmuje się kompleksowym wykonywaniem projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego. Tworzymy między innymi projekty obiektów użyteczności publicznej, budynków przemysłowych, wielo –
i jednorodzinnych oraz projekty założeń urbanistycznych. Każdy projekt wykonujemy korzystając
z naszego wieloletniego doświadczenia, angażując do współpracy specjalistów wszystkich branż.

 • Projekty architektoniczne

  Zajmujemy się każdym etapem projektowym, od koncepcji poprzez realizację i odbiór.

 • Wnętrza

  Building materials, fixtures, furnishings, equipment and devices used in the field of architecture, engineering and construction to create buildings and structures.

 • Urbanistyka

  Architectural knowledge has played a role in discussions on design, reuse, and evolution for over a decade.

 • Wizualizacje

  New architectural concepts on home design& decorating, Interior design and decorating and stylish home design ideas to make your living space better.

Miasto


W całej swej historii, może z wyjątkiem pierwszych kilkunastu lat nowego osadnictwa,  rozwój Łodzi odbywał się w ewidentnej sprzeczności z planowaniem przestrzennym,  jakkolwiek by się ono nie nazywało w poszczególnych okresach czasu.  Reagowanie na zachodzące procesy urbanizacyjne zawsze było spóźnione i podlegało presji bieżących potrzeb i idących w ślad za nimi szczątkowych rozwiązań, w których nie można było doszukać się śladów jakiegokolwiek działania systemowego.

Więcej

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z listą wystawionych naszej firmie referencji. Każdy z wykonanych na przestrzeni lat projektów to dla nas ogromna satysfakcja.

Referencje
admin1Strona Główna