Konkurs

Mały Rynek w Opolu

CZĘSĆ   STUDIALNA Analiza  stanu  istniejącego  skłoniła  autora  pracy  konkursowej  do  przyjęcia  nieco  innej  hierarchii  wartości  od  zapisanej  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  dla obszaru  wyznaczonego  warunkami  konkursu.  Podstawowymi  walorami  Miejsca są:  północno – wschodnia  „fasada”  kształtowana  przez  budynki  kościoła  Św.  Wojciecha  oraz  Uniwersytetu  Opolskiego  połączone  zieloną  skarpą  wpisane  w  ciąg  łączący  ulicę  Muzealną   z  placem 

Piotrkowska Obiecana

Miejsce akcji  –  ULICA Przestrzeń  objęta  opracowaniem  konkursowym jest zdeterminowana  historyczną funkcją  salonu żywiołowo  rozwijającego  się  miasta.  Na tyle żywiołowego, że w jego trakcie korygowano pierwotnie przyjętą  szerokość ulicy.  W całej swej historii korytarz Piotrkowskiej pełnił rolę wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej. Poczynając od głównej arterii  komunikacyjnej  miasta poprzez  deptak, miejsce manifestacji i innych najważniejszych dla miasta