Urbanistyka

The Modern List Melbourne

This installment of The Modern List takes our modernist adventures to the southern hemisphere. Last month, BUILD’s summer intern, Peter Gray, spent some time in Melbourne, Australia, and gave us the run down on some of the head-turning modernism permeating this cosmopolitan city at all scales.

Mały Rynek w Opolu

CZĘSĆ   STUDIALNA Analiza  stanu  istniejącego  skłoniła  autora  pracy  konkursowej  do  przyjęcia  nieco  innej  hierarchii  wartości  od  zapisanej  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  dla obszaru  wyznaczonego  warunkami  konkursu.  Podstawowymi  walorami  Miejsca są:  północno – wschodnia  „fasada”  kształtowana  przez  budynki  kościoła  Św.  Wojciecha  oraz  Uniwersytetu  Opolskiego  połączone  zieloną  skarpą  wpisane  w  ciąg  łączący  ulicę  Muzealną   z  placem 

Piotrkowska Obiecana

Miejsce akcji  –  ULICA Przestrzeń  objęta  opracowaniem  konkursowym jest zdeterminowana  historyczną funkcją  salonu żywiołowo  rozwijającego  się  miasta.  Na tyle żywiołowego, że w jego trakcie korygowano pierwotnie przyjętą  szerokość ulicy.  W całej swej historii korytarz Piotrkowskiej pełnił rolę wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej. Poczynając od głównej arterii  komunikacyjnej  miasta poprzez  deptak, miejsce manifestacji i innych najważniejszych dla miasta